Min sida

31 januari 2018 – Bygga för ungnöt

Ett stort intresse för denna kurs gör att den kommer att hållas både den 25 januari och 31 januari 2018.

Kursdag: Bygga för nötkreatur.

Gårdsbesök: Ripa Lantbruks AB

Tid: onsdag den 31 januari 2018

Plats: Hushållningssällskapet Helgegården, Skepparslöv

Program:
9.30 Fika
10.00 Presentation av kurs och Greppa Näringen, Olof Friberg
10.15–11.00 Uppfödnings- och utfodringsstrategier av nöt, Cissi Bjerström
11.00–11.10 Rast
11.10–12.00 Planering av djurstallar med olika planlösningar, inhysningssystem, djurmiljö, energiåtgång samt val av utgödslings, ventilationssystem för nötkreatur.
Brandskyddet på gården, Olof Friberg
12.00–13.00 Lunch
13.30–15:30 Gårdsbesök (inkl. fika) hos Bengt Persson, Ripa Lantbruks AB, Ripa Byväg 20-9, 296 91 Åhus. Vi tittar på två olika ungdjursstallar. Även gödselhantering, logistik och smittskydd diskuteras

Anmäl dig till Olof Friberg, HIR Skåne,olof.friberg@hush.se eller till Cissi Bjerström, Skånesemin, 0415-195 14, växeln 0415-195 00 eller på respektive hemsida;www.hushallningssallskapet.seellerwww.skanesemin.se

Kostnad 300 kr inklusive mat och fika.

Välkomna!

lansstyrelsen_logga_web

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i SkåneKursanmälan