Min sida

25 januari 2018 – Bygga för ungnöt

Kursdag: Bygga för nötkreatur.

Gårdsbesök: Ripa Lantbruks AB

Tid: torsdag den 25:e januari 2018

Plats: Hushållningssällskapet Helgegården, Skepparslöv

Program:
9.30 Fika
10.00 Presentation av kurs och Greppa Näringen, Olof Friberg
10.15–11.00 Uppfödnings- och utfodringsstrategier av nöt, Cissi Bjerström
11.00–11.10 Rast
11.10–12.00 Planering av djurstallar med olika planlösningar, inhysningssystem, djurmiljö, energiåtgång samt val av utgödslings, ventilationssystem för nötkreatur.
Brandskyddet på gården, Olof Friberg
12.00–13.00 Lunch
13.30–15:30 Gårdsbesök (inkl. fika) hos Bengt Persson, Ripa Lantbruks AB, Ripa Byväg 20-9, 296 91 Åhus. Vi tittar på två olika ungdjursstallar. Även gödselhantering, logistik och smittskydd diskuteras

Anmäl dig till Olof Friberg, HIR Skåne, olof.friberg@hush.se eller till Cissi Bjerström, Skånesemin, 0415-195 14, växeln 0415-195 00 eller på respektive hemsida; www.hushallningssallskapet.se eller www.skanesemin.se

Kostnad 300 kr inklusive mat och fika.

Välkomna!

 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i SkåneKursanmälan