Min sida

9-4502 LAVON

MIN 116 Klövhälsa
Kalv. Far 102 Ben 108
Kalv. Döttrar 106 Juver 118
D-fertilitet 107 Mjölkbarh. 105
Juverhälsa 105 NTM +26

9-7643 Axel

MIN 120 Klövhälsa
Kalv. Far 105 Ben 108
Kalv. Döttrar 106 Juver 116
D-fertilitet 113 Mjölkbarh. 102
Juverhälsa 109 NTM 31G

3-9811 VR ULTRA

MIN 117 Klövhälsa 107
Kalv. Far 108 Ben 99
Kalv. Döttrar 109 Juver 107
D-fertilitet 100 Mjölkbarh. 104
Juverhälsa 114 NTM 29G

9846 VR HERBERT

MIN 118 Klövhälsa 114
Kalv. Far 107 Ben 115
Kalv. Döttrar 110 Juver 107
D-fertilitet 98 Mjölkbarh. 104
Juverhälsa 108 NTM 29G

22-7675 LORENZO

MIN 116 Klövhälsa 101
Kalv. Far 99 Ben 119
Kalv. Döttrar 102 Juver 119
D-fertilitet 103 Mjölkbarh. 99
Juverhälsa 105 NTM 29G

9-3979 FRAZZLED

MIN 128 Klövhälsa
Kalv. Far 101 Ben 100
Kalv. Döttrar 106 Juver 108
D-fertilitet 100 Mjölkbarh. 99
Juverhälsa 105 NTM 27G

9-3996 SONIC

MIN 126 Klövhälsa
Kalv. Far 95 Ben 113
Kalv. Döttrar 102 Juver 122
D-fertilitet 96 Mjölkbarh. 96
Juverhälsa 112 NTM 31G

HE-MAN

Prisvärd, robottjur
MIN 110 Klövhälsa
Kalv. Far 100 Ben 99
Kalv. Döttrar 103 Juver 114
D-fertilitet 104 Mjölkbarh. 102
Juverhälsa 101 NTM 13

RUDOLPH-RED

Prisvärd robottjur
MIN 105 Klövhälsa
Kalv. Far 104 Ben 110
Kalv. Döttrar 108 Juver 109
D-fertilitet 99 Mjölkbarh. 115
Juverhälsa 105 NTM 9

9-3729 SYNERGY

MIN 110 Klövhälsa 111
Kalv. Far 107 Ben 109
Kalv. Döttrar 111 Juver 129
D-fertilitet 103 Mjölkbarh. 121
Juverhälsa 112 NTM 31G

22-7690 VR HILBERT

VR HILBERT
MIN 119 Klövhälsa 95
Kalv. Far 104 Ben 105
Kalv. Döttrar 108 Juver 124
D-fertilitet 98 Mjölkbarh. 120
Juverhälsa 100 NTM 32G

9-3806 VH BROBACK

MIN 123 Klövhälsa 108
Kalv. Far 107 Ben 117
Kalv. Döttrar 111 Juver 126
D-fertilitet 117 Mjölkbarh. 116
Juverhälsa 109 NTM 43G

9-3776 VH OGGY

MIN 128 Klövhälsa 111
Kalv. Far 102 Ben 96
Kalv. Döttrar 108 Juver 113
D-fertilitet 107 Mjölkbarh. 99
Juverhälsa 106 NTM +36G

9-6142 VR BERMUDA

MIN 116 Klövhälsa 103
Kalv. Far 106 Ben 116
Kalv. Döttrar 105 Juver 113
D-fertilitet 100 Mjölkbarh. 115
Juverhälsa 114 NTM +31G

9-3781 VH OTTO

MIN 124 Klövhälsa 109
Kalv. Far 103 Ben 100
Kalv. Döttrar 108 Juver 110
D-fertilitet 120 Mjölkbarh. 104
Juverhälsa 108 NTM +35G

9-3864 BREWMASTER

MIN 124 Klövhälsa 93
Kalv. Far 94 Ben 110
Kalv. Döttrar 113 Juver 108
D-fertilitet 105 Mjölkbarh. 104
Juverhälsa 99 NTM 23

VH ERASCO

MIN 115 Klövhälsa 122
Kalv. Far 106 Ben 111
Kalv. Döttrar 115 Juver 110
D-fertilitet 119 Mjölkbarh. 98
Juverhälsa 107 NTM 34G

VR HEL P

MIN 116 Klövhälsa 102
Kalv. Far 98 Ben 110
Kalv. Döttrar 106 Juver 114
D-fertilitet 102 Mjölkbarh. 111
Juverhälsa 110 NTM 27G

3-9725 VR TOKYO

MIN 122 Klövhälsa 104
Kalv. Far 105 Ben 101
Kalv. Döttrar 104 Juver 105
D-fertilitet 105 Mjölkbarh. 100
Juverhälsa 104 NTM +29G

9-3741 VH SKIPPER

MIN 127 Klövhälsa 106
Kalv. Far 107 Ben 107
Kalv. Döttrar 104 Juver 113
D-fertilitet 108 Mjölkbarh. 99
Juverhälsa 126 NTM +41G